JCH Header

JCH Informatie

Natuurlijk vind je op deze website overal informatie over het JCH, maar hier volgt wat "zakelijke" informatie.

Het Jongerenkoor Christus Hemelvaart is opgericht op 19 Februari 1967. Gezien onze gemiddelde leeftijd noemen we ons tegenwoordig JCH, maar jongeren zijn nog steeds van harte welkom. Onze dirigent is Marja Janssen. Het koor is onderverdeeld in 4 stemgroepen: sopranen, alten, bassen en tenoren. We zingen ± 2 keer per maand de mis op zaterdag (19:00 uur), of op zondag (11:00 uur) en we repeteren ongeveer net zo vaak, op vrijdag-avond (20:15 uur) in de St. Elisabethkerk aan de Markt in Grave. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door een organiste, soms aangevuld met gast-muzikanten. Het JCH is geen officiëel geregistreerde vereniging, maar we gedragen ons wel als zodanig. We hebben dus ook een bestuur en houden eens per jaar een Algemene Leden Vergadering. De contributie bedraagt: € 2,50 per maand.
Raborekening: 1343.44.146 t.n.v. S.M.H. Roefs-Hoogers o.v.v. JCH

Mocht je nog vragen hebben, mail ons dan even.